Logo usługi Tele-Zdrowie

Profilaktyka

Kardiologia

Schorzenia, które możesz monitorować z Tele-Zdrowie

Pacjent od teraz nie musi jeździć do szpitala, kliniki aby dostać skierowanie czy wykonać specjalistyczne badanie. Posiadanie przenośnych aparatów wysyłających badania w czasie rzeczywistym do lekarza daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa, a lekarzom stały nadzór nad pacjentem. Jest to szczególnie ważne u pacjentów po hospitalizacji, operacjach czy w trakcie rehabilitacji kardiologicznej. System Telemedyczny daje możliwość wykrywania zaburzeń rytmu serca występujących u pacjenta sporadycznie. Chory, który przebywa w domu, samodzielne rejestruje i wysyła badania w momencie słabości, dyskomfortu. Lekarz korzystając ze specjalnego programu do odczytu i analizy EKG, monitoruje występujące u pacjenta zaburzenia.

Zestaw aparatów Mediguard stosowanych w kardiologi:

selfcheck
SelfCheck ECG

Bezprzewodowy (technologia Bluetooth), mały lekki i poręczny elektrokardiograf EKG umożliwiający wykonywanie 1 i 12-kanałowych zapisów EKG samodzielnie przez pacjenta.


selfcheck
OxyPro

Bezprzewodowy aparat do mierzenia saturacji krwi oraz pulsu.


Opcjonalnie:
selfcheck
Easy2Check

Ciśnieniomierz naramienny i glukometr w jednym urządzeniu.


selfcheck
Waga Selfcheck Scale

Bezprzewodowa waga monitorująca masę ciała. Możliwość archiwizacji wyników w systemie.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, iż nieleczone nadciśnienie tętnicze może powodować powikłania chorób układu krążenia co jest najczęstszą przyczyną zgonów Polsce. Wiele osób świadomie ignoruje zalecenia lekarza lub nie trzyma się ich ściśle z powodu małej uciążliwości schorzenia w życiu codziennym i według wielu zbyt wysokiej uciążliwości w monitorowaniu i leczeniu.

Aby rozpoznać nadciśnienie tętnicze należy wykonać szereg pomiarów, wiele razy w ciągu doby, do tego zaburzenia pomiarów ciśnienia występujące podczas wizyt lekarskich spowodowane stresem oraz wymagana duża częstotliwość wizyt w celu prawidłowego ustawienia leczenia są powodem dla którego pacjenci powinni wykonywać badania te w domu. Do tego stworzony jest System Telemedyczny. Pacjenci wykonywać mogą badania w domu, a lekarze na bieżąco nadzorować przebieg leczenia. W ten sposób można zmobilizować większą ilość chorujących na nadciśnienie tętnicze osób i skłonić ich do prawidłowego leczenia. Zarówno pacjent jak i lekarz ma możliwość obserwowania trendów wyników badań i nadzorowania w ten sposób poprawy zdrowia czy konieczności wprowadzenia zmian w leczeniu.

Zestaw aparatów Mediguard stosowanych przy nadciśnieniu:

selfcheck
Easy2Check

Ciśnieniomierz naramienny i glukometr w jednym urządzeniu.

Choroby układu oddechowego mają ścisłe powiązanie z coraz bardziej zanieczyszczonym powietrzem, które powoduje drastyczny wzrost liczby chorych na astmę i alergię. Choroby płuc plasują się na drugim miejscu (po chorobach układu krążenia) pod względem umieralności ludności.

Przenośny spirometr daje możliwość lekarzom domowym czy pielęgniarkom wykonywać badanie spirometryczne w domu pacjenta bądź też w gabinecie. Badanie może być przesłane do oceny do specjalisty, który ma dostęp do pełnych danych medycznych danego pacjenta i możliwość odesłania lekarzowi/pielęgniarce zaleceń jeszcze podczas ich wizyty u pacjenta. Lekarze domowi mogą więc samodzielnie wykonywać badania bez konieczności wystawiania skierowań co tym samym skraca czas reakcji i pozwala na szybkie ustalenie odpowiedniego leczenia pacjenta. Lekarz otrzymuje wyniki badań w postaci graficznej oraz wartościowej.

Zestaw aparatów stosowanych w pulmonologi:

selfcheck
SpiroPro

Bezprzewodowy (bluetooth) aparat używany do badań czynnościowych układu oddechowego, monitorowania objawów schorzeń dróg oddechowych i płuc.


selfcheck
OxyPro

Bezprzewodowy aparat do mierzenia saturacji krwi oraz pulsu.

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą wymagającą kontrolowania zawartości cukru we krwi do końca życia.

Statystyki podają, że ponad połowa chorych na cukrzycę jest nieświadoma istnienia choroby. Wiele osób jest źle wyedukowanych i nieprawidłowo leczonych. W Polsce z powodu tej choroby cierpi około 1,5 miliona osób.

Telemedyczne leczenie cukrzycy pozwoli kontrolować leczenie, czy też ustawiać leki dla pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. Lekarz otrzymuje wyniki badań w czasie rzeczywistym od pacjenta przebywającego w domu. Ustawienie leczenia w taki sposób pozwala zredukować odchylenia wartości badań wynikających z diety szpitalnej.

Zestaw aparatów Mediguard stosowanych w diabetologi:

selfcheck
Easy2Check

Ciśnieniomierz naramienny i glukometr w jednym urządzeniu.


selfcheck
Waga Selfcheck Scale

Bezprzewodowa waga monitorująca masę ciała. Możliwość archiwizacji wyników w systemie.